Delen

Het laatste semester van de opleiding MSc Computational Intelligence and Robotics bestond uit het afstudeerproject. Dit is een zelfstandig project waarin de opgedane kennis uit de afgelopen twee semesters kan worden toegepast. Als project is het mogelijk te kiezen uit onderzoeksprojecten of ontwikkelprojecten die docenten aanbrengen of je kunt zelf een project aanbrengen. Dit laatste heb ik gedaan. Gezien mijn interesse in kunstmatige intelligentie en het ontwikkelen van web applicaties heb ik er voor gekozen een dating site te ontwikkelen waarin onder andere fuzzy logic wordt toegepast in de vorm van een fuzzy inferencing system. Fuzzy logic, of vage logica, kan goed overweg met taalkundige expressies. Aangezien veel kennis is omschreven middels woorden in plaats van formules, vooral de minder technische kennis zoals wat de chemie tussen twee personen teweeg brengt of wat een goede relatie kan opleveren, is fuzzy logic ideaal om toe te passen in het matchmaking proces. In mijn project is een prototype ontwikkeld voor een dating site met het gebruik van een moderne interface (AJAX, EXT JS framework) waarbij fuzzy inferencing onderdeel uitmaakt van het matchmaking proces.

Afstudeerscriptie:
AI Dating: Development of a Novel Dating Application with Fuzzy Inferencing (bibtex)