De boerka, nogmaals

Freelance web developer met interesse in AI, robotica, frontend en backend php development.

Delen

De boerka (kledingstuk voor de boer?), al eerder schreef ik er over. Nu las ik het volgende in NRC onder de kop "Verbod boerka in openbaar vervoer en onderwijs":

Den Haag, 9 febr. Het kabinet gaat openbaar vervoerbedrijven aansporen om het dragen van de gezichtsbedekkende boerka’s in bus, trein en tram te verbieden.

In scholen wordt de boerka verboden. Ook rijksambtenaren mogen dit islamitische kledingstuk niet dragen.

Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Zoals al eerder bekend wil het kabinet geen algeheel boerkaverbod instellen, omdat dit in strijd is met de Grondwet en de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het dragen van de geheel gezichtsbedekkende kleding vindt het kabinet wel onwenselijk. „Het belemmert de open communicatie”, zei premier Balkenende na de ministerraad.

Volgens schattingen wordt de boerka in Nederland door circa tweehonderd vrouwen gedragen. Dat wil volgens minister Vogelaar (Integratie, PvdA) niet zeggen dat er sprake is van een marginaal probleem. „De boerka roept ook angst op. Het wordt geassocieerd met radicalisme. Daar moeten we ook serieus rekening meehouden”.

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) zal dit voorjaar een wetsvoorstel indienen waarin een algeheel verbod op het dragen van gezichtbedekkende kleding op scholen van kracht wordt. „Leerlingen moeten leren dat ze elkaar in het gezicht kunnen kijken”.

Het kabinet denkt dat met bestaande wetgeving de boerka kan worden verboden in het openbaar vervoer. De vervoerbedrijven kunnen klanten in hun vervoersvoorwaarden opleggen dat ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen. De brancheorganisatie van ov-ondernemingen Mobis liet gisteren al weten tegen het kabinetsplan te zijn omdat het onnodig en niet te handhaven is. Als de vervoerbedrijven weigeren mee te werken kan de overheid ingrijpen via de Wet personenvervoer.

Het kabinet legt met het besluit een motie van de Tweede Kamer naast zich neer. Met de steun van CDA en VVD nam het parlement in 2005 een motie van Kamerlid Geert Wilders aan om een algemeen boerkaverbod.

De huidige PVV-leider was vandaag niet voor commentaar bereikbaar. Hij zei eerder deze week al het kabinetsplan af te wijzen.

Ook de VVD is ontevreden. „Een slap besluit. Vooral heel zwak van het CDA”, zegt VVD’er Henk Kamp. „Ik kan me nog herinneren dat er in Nederland maar weinig vrouwen een hoofddoekje droegen, nu zijn het honderdduizenden. Als straks ook veel meer vrouwen de boerka dragen lukt het je niet meer om het te verbieden.”

Kamp heeft onlangs een initiatiefwet ingediend om gezichtbedekkende klering wel algeheel te verbieden. Volgens hem is hem dit juridisch mogelijk met de Wet op de identificatieplicht.

Ik vind het zeer teleurstellend dat de vrijheden door dit kabinet zo te grabbel gegooid worden. Kennelijk staat het individu niet meer centraal maar staat de massa vandaag de dag centraal. Als het de massa niet bevalt, dan zorgen we er toch gewoon voor dat het niet meer mag. Ook Hitler kende die praktijken. Als het uit de hand loopt is het misschien gemakkelijk om het af te keuren, waar het sluimert kan het gemakkelijk weggestopt worden om eenvoudig te scoren bij de massa. Misschien is het juist de koningin die dit zag gebeuren en die in de kersttoespraak wel aandacht vroeg voor respect en de multiculturele samenleving.

In plaats van de aandacht te vestigen op wat andere culturen aan rijkdom hebben gebracht in ons land, hoe het denken stimuleert / onze samenleving vrijdenkend heeft gemaakt en te stimuleren om te gaan met de pluriformiteit in de samenleving lijkt het kabinet tolerantie en respect tegen te willen gaan. Drogredeneringen om het een en ander te onderbouwen hoor je helaas alom en deze worden gretig overgenomen in de politiek. Onze cultuur zou behouden moeten blijven, alsof onze cultuur niet al eeuwen een vooruitstrevende was, een cultuur van een handelsland dat altijd al om die redenen door andere culturen is beinvloed. Het dragen van de boerka en de identificatieplicht is ook al zoiets raars. De identificatieplicht is t.o.v. de politie en andere diensten, in zo'n geval moet je je gezicht laten zien om te zien of dit overeenkomt met je identificatiebewijs en dat wil helemaal niet zeggen dat dat dan in alle andere gevallen ook zo zou moeten. Bepaalde mensen met bepaalde overtuigingen (welke dat dan ook zijn, op religieuze of modieuse grond) het leven moeilijk maken door ze te verbieden het openbaar vervoer te gebruiken doet me echt denken aan The Pianist, waar de joden gesommeerd werden niet van het trottoir gebruik te maken maar in de goot te lopen! (prachtige film overigens, dat wel)

Hier in Leicester zie ik regelmatig mensen met gezichtsbedekkende kleding, het heeft me nog nooit gestoord en het lijkt er op dat men er hier wel aan gewend is geraakt. Maar ja in Engeland heb je natuurlijk wel meer aanslagen dan in Nederland (hoe zou dat nu toch komen).

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recente artikelen