De c en de x, dat is niks

Freelance web developer met interesse in AI, robotica, frontend en backend php development.

Delen

Ik werd weer eens getriggerd, ditmaal door fiksen met ks. In veel takken van wetenschap is er de ambitie om het beter en eenvoudiger te maken. Twee mooie principes van innovatie/Ockham. Bij taal echter lijkt het er op dat we accepteren dat de ontwikkeling er een van het degenererende soort is. Hoe je iets schrijft of uit spreekt is meer het gevolg van een democratisch proces (bijna iedereen doet het zo, dus dat wordt de norm) dan dat er enige logica aan ten grondslag ligt. Met de uitzondering van seks, dat door half Nederland met een x wordt geschreven ten gevolge van de internationale invloeden (m.n. het Engels), maar toch met ks geschreven wordt. Kortom de Nederlandse schrijftaal kun je alleen leren door alle woorden uit je hoofd te leren (bv. ervaringsgewijs).

Voor de spreektaal gaat dit ook op, uit welke letters een woord is opgebouwd is zeker niet normgevend voor de uitspraak. Daarnaast is het ook nog eens streekgebonden (met de tram vs trem). Je zou woorden fonetisch kunnen schrijven en dit heeft volgens mij maar 1 nadeel. We zijn vaak al bekend met woorden in andere talen en hun schrijfwijze en het vereist gewenning om dit in de eigen taal te schrijven. Echter als je erkend dat je eigen taal ondergeschikt is aan de schrijfwijze in andere talen, is er dan nog wel voldoende basis voor het gebruik van de eigen taal. Ik zou zeggen, als je hier aan toe geeft, laten we dan ook gewoon het Engels tot voertaal verheffen (niet dat het Engels zo'n ideale taal is overigens).

Ik zou zeggen, kijk nog eens goed naar de Nederlandse taal en maak het eenvoudiger. Wat we niet nodig hebben, dat kan er uit, dit leidt immers slechts tot verwarring. De c en de x worden eigenlijk alleen maar gebruikt omdat deze al in buitenlandse woorden zaten die we zijn gaan gebruiken. Laten we de c door een s of k vervangen en de x door ks, dat scheelt al een hoop onduidelijkheid. En verder nog maar 1 soort ij/ei, één soort f/v (hoewel hier soms nog wel een uitspraakverschil is), geen y meer (dus jogurt), en de ch door een g vervangen, dus juigun. Helemaal mooi zou het zijn als we de samengestelde klanken dan een eigen teken kunnen geven (dat zal alleen wel wat impact hebben met het oog op de toetsenborden die in omloop zijn).

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recente artikelen