Minder, minder, minder

Freelance web developer met interesse in AI, robotica, frontend en backend php development.

thumb image
Delen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30km/h. Dit op basis van het 'feel good'-argument dat we het aantal verkeersdoden willen verlagen. Een argument dat we vaak horen van groene partijen en organisaties zoals VVN (Veilig Verkeer Nederland). Nu is elke beslissing hopelijk een afweging tussen kosten en baten ofwel voordelen en nadelen, daarbij ook overwegend de frequentie van de voor- en nadelen.

Is het verkeer onveilig?

Men beroept zich op het aantal verkeersdoden in Nederland. En menigeen komt snel op de proppen met het idee dat men liever geen verkeersdoden heeft. Echter veiligheid komt met beperkingen. Vragen we mensen of ze beperkingen willen dan krijgen we vaak een heel ander beeld van wat mensen willen. De relevante vraag is dus wat de beste balans is tussen mobiliteit, genot enerzijds en veiligheid en milieuoverlast anderzijds. Waar ligt die balans, hoe veilig willen we dat het verkeer is? De ultieme veiligheid is natuurlijk dat we het verkeer afschaffen, een maximum snelheid van 0 km/h. Hoeveel procent van de Nederlanders zou u willen 'slachtofferen' in ruil voor mobiliteit, plezier en vrijheid. Denkt u dat er veel Nederlanders sterven in het verkeer, m.i. niet. Het mortaliteitscijfer in het verkeer is 0.004%, 0,004% van de Nederlanders sterft ten gevolge van een verkeersongeluk in Nederland op jaarbasis. Daar komt bij dat er in ons dichtbevolkte land heel veel verplaatsingen/drukte is in het verkeer. Voor is een deel van de slachtoffers ook te wijten aan het overschrijden van de regels of wellicht onvoorziene omstandigheden (bv. medisch uitval). Hoeveel effect kun je dan verwachten van deze verlaging. Ik zou zeggen, wel wat effect, maar het geeft ook veel overlast vind ik. 30 rijden is echt tergend, op sommige plekken zal het de juiste max. snelheid zijn, maar die ruimte is er nu ook al om 30-zones in te stellen, op sommige plekken in de kom kan men 50 rijden, soms is dat aan de snelle kant, als er bv. geparkeerde auto's langs de weg staan of onoverzichtelijk zijstraten zijn. Op sommige wegen zonder kruisend verkeer in de kom is soms 70 of 80 ook een prima snelheid. Iets wat dus nu al kan op basis van de situatie ter plekke, beleid om 30 de norm te maken is mijns inziens dan ook niet nodig. Nu vind ik wel dat voor veel woonstraten 50 aan de hoge kant is en 30 aan de lage kant, dus het zou wel logisch zijn om borden met 40 of 45 in het leven te roepen. Het belangrijkste in het verkeer is echter alert te zijn en te anticiperen op gevaar, dus niet uit gewoonte de max. snelheid volgen, maar je snelheid aanpassen. Afleiding van de smartphone of mensen die druk in gesprek zijn met hun bijrijder maken er vaak een potje van.

De kwetsbare medelander

De NOS vermeldt bv. 'Volgens GroenLinks en SGP wordt het daarmee veiliger, vooral in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties.' Heerlijk inspelen op het sentiment dus van ouders, terwijl die scholen en kinderopvang lang niet overal zijn, ook nu daar al lokale maatregelen zijn om 30 te rijden, en we dus straks, ook 's avonds en 's nachts extra langzaam kunnen gaan rijden om die reden. In deze tijd van digitalisering hadden we die maatregelen toch op zijn minst tijdgebonden kunnen maken en aangepast op de omstandigheden.

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recente artikelen